بازدید از تجهیزات نماز بیمارستان شریعتی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، سه شنبه 4 آذر98 دکتر اصغر قربانی هیات علمی و عضو ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و محمود اشتیاقی کارشناس این ستاد از امکانات اقامه نماز بیمارستان شریعتی و بخش های مختلف آن بازدید کردند.
محمود اشتیاقی گفت: تمامی بخش های بیمارستان از کمد نماز برخوردار است که در آن سنگ تیمم، قرآن، مفاتیح، مهر پایه دار و سجاده برای نماز بیماران و همراهان آنها موجود می باشد ولی اتاق ها فاقد کمد نماز و تجهیزات مذکور می باشند که البته در صورت نیاز توسط کادر پرستاری در اختیارشان قرار می گیرد.
وی افزود: باتوجه به اینکه عده ای  از مراجعه کنندگان اعم از بیماران و همراهانشان به دلیل عدم آگاهی از وجود چنین وسائلی آن را مطالبه نکنند و به همین دلیل برای اقامه نماز با مشکل روبرو شوند در حالی که با هزینه ی نه چندان زیاد به همت مسئولان بیمارستان، امکان تجهیز تمام اتاق ها به کمدهای  نماز به صورتی که در مکانی مناسب و قابل رویت همگان قرار گیرد فراهم است، این کارشناس ستاد اقامه نماز دانشگاه در ادامه افزود: به دستور دکتر رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه، در صورت نیاز، مدیریت امور فرهنگی آماده همکاری های لازم در این زمینه است.
دکتر اصغر قربانی که خود از بنیانگذاران این طرح بوده و سه سال متوالی در اجلاس سراسری نماز کشور به عنوان یکی از سخنرانان و اساتید موفق در حوزه سلامت معنوی، بخشی از این اجلاس مهم را به خود اختصاص داده گفت: بنده حاضرم علیرغم اینکه هم مشغول تدریس در دانشگاه و هم ویزیت بیماران هستم پا به پای مسئولان تا تجهیز تمامی اتاق های بیمارستان ها، مشاوره بدهم و کمک حال باشم.
در ادامه از مسجد زیبای بیمارستان شریعتی که به همت خیر (دکتر ارشمیدس صنعتی) در سالهای گذشته ساخته شده و  همچنان مورد استفاده نمازگذاران است، بازدید شد.
خبر: محمود اشتیاقی


   1398/9/6 11:05     
  
تعداد بازدید :  135