انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات:
مهدی شکوری راد:
امروز کتاب "نونی صفر" خاطرات سید حسن شکری، برادر این شهید و شهید سید علی را تمام کردم. رفتم به آن دوران! چه جنگی بود و چه مردانی مردانه در راه آرمان هایشان جنگیدند. خدا رحمتشون کنه و توفیق شهادت را نصیب ما هم بنماید
پنجشنبه 17 فروردين 1396
+
2
-
0
ارسال