Thursday 30 November 2023
More coordination to facilitate the exchange of Jihad activities
     تبادل‌نظر در خصوص هماهنگی بیشتر جهت تسهیل فعالیت‌های جهادی

 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، جلسه تبادل‌نظر در خصوص فعالیت اردوهای جهادی، به پیشنهاد شورای فرهنگی دانشگاه، یکشنبه 16 آبان در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
 
در این جلسه در خصوص نامه معاونت فرهنگی، دانشجویی وزارت بهداشت درباره رفع موانع اداری و آموزشی متقاضیان اردوهای جهادی و دستورالعمل برگزاری همایش جهادگران سلامت، همچنین در خصوص نامه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری راجع به تسهیل فعالیت جهادگران سلامت، تبادل‌نظر شد.


 در ضمن مذاکرات بنا به پیشنهاد دکتر شریعتی معاون بهداشت، و در جهت پیشگیری از کارهای موازی مقرر گردید، هماهنگی‌ بیشتری بین گروه‌های جهادی با مسئولان بهداشت و درمان محل فعالیت جهادی، صورت گیرد تا خدمت‌رسانی مطلوب انجام شود.  همچنین اعضای هیئت‌علمی بتوانند در ساعات غیر اداری و غیرموظف، در فعالیت جهادی شرکت کنند.
 دکتر پرویز، معاون فرهنگی دانشگاه از مسئولان نهاد مقام معظم رهبری، بسیج، معاونت دانشجویی، بهداشت و درمان، درخواست کرد، گزارش فعالیت‌های اردوهای جهادی را به معاونت فرهنگی ارائه دهند تا جهت تصمیم‌گیری در خصوص برنامه‌های سال آینده، در شورای فرهنگی مطرح شود.  
           
   همچنین مقرر شد افراد برجسته و فعال اردوهای جهادی و افرادی که در قالب مدافعان حرم اعزام شده اند، جهت تقدیر به معاونت فرهنگی معرفی شوند.       
   حجت‌الاسلام دکتر عیسی زاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، ، خانم دکتر علی پور، معاون درمان و دکتر باقر زاده، مدیر فرهنگی دانشگاه نیز در این جلسه حضور داشتند.
      
خبرنگار: ایرجی
عکس: باقری
   2016/11/8 13:01