Sunday 28 May 2023
  • سه شنبه ای دیگر با مداحان این جلسه که صبح امروز سه شنبه 2 تیر 94 در ساعت 9 لغایت 13 برگزار شد مجدد باعث گردآمدن ذاکرین و مشتاقان آقا ابا عبدالله در نمازخانه معاونت فرهنگی شد View more

Post a comment:
submit
نظرات کاربران: