Thursday 30 November 2023
هیئات مرکزی کرسی های آزاد اندیشی
جناب آقای دکتر پرویز عضو هیئات مرکزی کرسی های آزاد اندیشی

جناب آقای دکتر پرویز عضو هیئات مرکزی کرسی های آزاد اندیشی

معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت،آقای دکتر پرویز را به سمت(( عضو هیئت مرکزی کرسی های  آزاد اندیشی)) منصوب کردند.

بنابر خبر دریافتی - معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران جناب آقای دکتر پرویز ، با حفظ سمت بعنوان عضو هیئت مرکزی کرسیهای آزاد اندیشی منصوب شدند.

متن حکم صادره  بدین شرح می باشد:
بسم تعالی
برادر محترم جناب آقای دکتر پرویز 
معاون محترم فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران
با اهداء سلام و تحیات ;
احتراما ، در اجرای بند (ه) ماده سه آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان <<عضو هیئت مرکزی کرسی های آزاد اندیشی >> منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) در این امر خطیر موفق و موید باشید.


 
   2013/11/5 12:04

Post a comment:
submit
نظرات کاربران: