Thursday 30 November 2023
تقدیر از خدمات دکتر اصغرقربانی
تقدیر از خدمات دکتر اصغرقربانی
تقدیر از خدمات دکتر اصغرقربانی 

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، در شانزدهمین نشست دوره چهارم شورای دانشگاه علوم پزشکی تهران که در دوم آبان ماه 95 برگزار شد، بنا به درخواست دکتر پرویز، معاون فرهنگی دانشگاه، جهت تقدیر از خدمات مؤثر دکتر اصغر قربانی متخصص اطفال بیمارستان بهارلو، در امر توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، یک‌پایه تشویقی به ایشان اعطاء شد.
 
خبرنگار: مسعود ایرجی


 
   2016/10/30 09:23

Post a comment:
submit
نظرات کاربران: