Tuesday 30 May 2023
سه شنبه ای دیگر با مداحان دانشگاه علوم پزشکی
سه شنبه ای دیگر با مداحان دانشگاه علوم پزشکی
جلسه مداحان صبح سه شنبه با حضور استاد فاطمیان و مداحان دانشگاه با هدف دعا خوانی و مناجات خوانی در نمازخانه معاونت فرهنگی برگزار شد در ابتدای جلسه  استاد فاطمیان با خواندن مقدمات  زیارت عاشورا و توسل   وقبل و بعد از زیارت توضیحاتی در خصوص مقدمات و موخرات و حین دعا و مناجات دادند.

کتب این حسین کیست تالیف آقای محمد جواد غفور زاده(شفق) وکتاب پرنده بهشتی تالیف آقای هادی آصفی اهدا شد.


   2015/6/22 14:13

Post a comment:
submit
نظرات کاربران: