• زمینه‌های ساده‌زیستی ... حضرت موسی(ع) در سایه همین ساده زیستی به این قدرت روحی دست یافت که با آن لباس پشمی و عصای چوبی، در مقابل فرعونی می‌ایستد که ادّعای خدایی دارد و با صلابت با او سخن می‌گوید. امام علی(ع) می‌فرمایند: «موسی با برادرش هارون بر فرعون وارد شدند؛ در حالی‌که لباس‌ها مشاهده ادامه
«« « 2/ » »»

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: