کارگاه سلامت معنوی برگزار شد
کارگاه سلامت معنوی با حضور رئیس قطب علمی-آموزشی و پژوهشی روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی کشور برگزار شد
كارگاه سلامت معنوي با حضور رئيس قطب علمي-آموزشي و پژوهشي روان‌پزشكي و روانشناسي باليني كشور برگزار شد 

به گزارش معاونت فرهنگي دانشگاه، چهارشنبه 19 آذر كارگاه ويژه هيئت‌علمي دانشگاه با سرفصل سلامت معنوي در محل ستاد مركزي قدس، سالن شورا برگزار شد.
در اين همايش كه جمعي از اساتيد دانشگاه حضور داشتند، رئيس دانشكده روان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران، با توجه به نشست قبلي با همين عنوان در سه‌ماهه دوم كارگاه‌هاي آموزشي فرهنگي، به تعريف سلامت معنوي پرداخت.
دكتر بوالهري كه از پيشگامان ادغام خدمات بهداشت روان در سيستم ارائه خدمات بهداشتي اوليه در كشور است، با استفاده از پتانسيل شركت‌كنندگان كارگاه و ايجاد تبادل‌نظر فعال بين ايشان از تجربه‌هاي معنوي ايشان جويا شده، تعريف تجربه معنوي، سير تأثيرگذاري و ابعاد مؤثر آن بر زندگي فردي و اجتماعي را بررسي كرد.
رئيس انستيتو روان‌پزشكي ايران، با توجه به رويكرد آموزشي اين كارگاه، مهارت‌هاي زندگي و مهارت‌هاي معنوي در زندگي، تعريف معنويت، دين،عرفان، و انسان‌گرايي،  ابعاد وجودي انسان چهاربعدي، بعد اسلامي انسان مسلمان و معنويت اسلامي در زندگي،  انواع مهارت‌هاي معنوي مؤثر بر سلامت و رفتار سالم و روش‌ها و منابع آموزش مهارت‌هاي معنوي را عنوان و در ملل مختلف با توجه به حضور اساتيد در كشورهاي گوناگون به توضيح آن‌ها پرداخت.
انستيتو روان‌پزشكي تهران از سال ۱۳۷۶ به‌عنوان مركز همكاري‌هاي مشترك سازمان جهاني بهداشت در بهداشت روان تعيين گرديده است و در سال ۱۳۸۰ توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت به‌عنوان قطب علمي-آموزشي و پژوهشي روان‌پزشكي و روانشناسي باليني كشور انتخاب شده است.
   1393/9/29 14:11     
  
تعداد بازدید :  319