بازدید مدیر سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه از امیراعلم

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، دکتر خسروانی مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه از مجتمع بیمارستانی امیراعلم بازدید کرد. یکشنبه ۲۳ اسفند ۹۹، دکتر مسعود خسروانی مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه، دکتر مهدی آدابی رئیس اداره و مریم علیپور کارشناس این سازمان با حضور در بیمارستان امیراعلم از خدمات یک ساله مجتمع در جذب و هدایت خیرین سلامت تقدیر کردند.

در این دیدار و جلسه‌ای که با حضور تیم مدیریت اجرایی مجتمع برگزار شد از زحمات زهرا حسنی، سرپرستار و رابط خیرین بیمارستان تجلیل شد.

   1399/12/26 08:43     
  
تعداد بازدید :  321