روز مددکاری اجتماعی مبارک باد
مددکاران اجتماعی برای تحقق جامعه‌ای سالم تلاش می‌کنند، جامعه‌ای که گفتگوی مداوم و هدایت فرصت‌ها را برای همه خلق می‌کند، تنوع را می‌پذیرد، منابع و مردم را به هم متصل می‌کند و احساسات مثبت جامعه را حتی برای آینده تقویت می کند . به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور و حتی بخش‌های قابل توجهی از دنیا روزهای سخت و نفسگیری را تجربه می‌کنیم و شایسته است با تعهدی مضاعف دنبال بهبود شرایط اجتماعی، ارتقای خدمات اجتماعی و ایجاد تغییرات مثبت در جامعه باشیم.
ارتقای روابط انسانی یک موضوع کلیدی در حرفه مددکاری اجتماعی محسوب می‌شود و همواره مورد توجه بوده است و در ترویج اهمیت روابط انسانی پرداختن به چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ضروری است.
امروز با یکی از چالش‌های بسیار مهم عرصه سلامت روبرو هستیم ودر این راه تعهد سیاسی حاکمیت و مدیریت هوشمندانه دولت و صد البته مشارکت و همراهی همه اقشار مردم در تمامی سطوح بسیار حائز اهمیت است تا آنجا که توسعه روابط انسانی مبتنی بر صلح و برابری محقق گردد.
مددکاران اجتماعی برای تحقق جامعه‌ای سالم تلاش می‌کنند و جامعه سالم گفتگوی مداوم و هدایت فرصت‌ها را برای همه خلق می‌کند، تنوع را می‌پذیرد، منابع و مردم را به هم متصل می‌کند و احساسات مثبت جامعه را حتی برای آینده تقویت می‌کند.
در مدیریت بحران کرونا جامعه مددکاری اجتماعی  در مراحل مختلفِ مداخلات تخصصی، همراه دولت و تمام شرکای اجتماعی دولت بوده و به عنوان یک بازوی تخصصی در کاهش آلام و رنج‌های هموطنان عزیز، ارتقای سلامت و توانمندسازی جامعه، ورود تخصصی داشته است.در دوران همه گیری کرونا مددکاران در بیمارستانها و مراکز درمانی همگام با کادر درمان در این عرصه بسیار پرتلاش ظاهر شدند.
در این میان مددکاران اجتماعی به عنوان نیروهای متخصص در طول همه گیری کرونا  ورود موثری در کاهش عوارض روانی اجتماعی ناشی از این پاندمی داشته‌اند. حمایت روانی اجتماعی از بیماران و خانواده‌های آنها از طریق برقراری ارتباط و پیگیری مشکلات پس از بهبود و رفع انگهای اجتماعی، کمتر کردن عوارض روانی اجتماعی ناشی از فشار کاری بر پرسنل، جلب مشارکت داوطلبین و کمک‌های خیرین، ارائه خدمت در حیطه نقاهتگاه‌ها و پیگیری و کمک به رفع مشکلات بیماران نیازمند از خدمات مددکاران عزیز  در مقابله با  کووید ۱۹ بوده است و از زحمات و تلاشهای این  عزیزان کمال تشکر و قدردانی را داریم.
   1399/12/6 23:17     
  
تعداد بازدید :  25

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: