ششمین روز از هفته سلامت مردان گرامی باد
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، سلامت مردان طیف بسیار وسیع تری را از عدم وجود بیماری یا ضعف، دربرگرفته و شامل رفاه کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی نیز هست.  اما مردان نسبت به زنان، معمولا به سلامت و موضوعات سلامتی کم توجه هستند و باور‌های فرهنگی موجود نیز در عدم مراجعه برای دریافت خدمات سلامت این گروه هدف بی تاثیر نیست. مطالعات نشان می‌دهند خطر ادارک شده پاندمی کووید در بین مردان کمتر از زنان بوده و رفتارهای حفاظت نشده نظیر حضور در اجتماع و پرهیز نکردن از تماس فیزیکی در بین مردان بیشتر دیده می شود. رفتارهایی نظیر شستن دست‌ها، فاصله گذاری اجتماعی، پوشیدن ماسک، مراجعه برای دریافت خدمات در بین آقایان نسبت به خانم ها شیوع کمتری دارد که خود از عوامل موثر در ابتلا بیشتر این گروه هدف به بیماری‌است. از آنجائیکه مردان به ویژه در کشورهای در حال توسعه عامل مولد خانواده و اکثرا عضوی از تشکل های کاری جدی محسوب می شوند در محیط کار نیز با توجه به شغلشان در معرض  بسیاری از عوامل خطر بیماری قرار دارند. لذا به نظر می‌رسد پرداختن به سلامت جسم و روان نظیر ترویج فرهنگ شیوه زندگی سالم، آموزش خود مراقبتی،توجه به تغذیه و فعالیت بدنی و سلامت روان مردان، کنترل عوامل خطر مرتبط با بیماری کرونا در محل کار و اصلاح باور‌های فرهنگی نقش به سزایی در حفظ و ارتقاء سلامتی این گروه هدف را به دنبال خواهد داشت.
امید است در کنار تلاش‌های حوزه بهداشت برای افزایش آگاهی و سواد سلامت مردان، تشویق و ترغیب آنان به رعایت شیوه زندگی سالم و انجام مراقبت‌های به موقع در بیماری ها، شاهد مشارکت بیشتر این گروه هدف در زمینه خود مراقبتی و رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل های بهداشتی باشیم.
 
   1399/12/6 10:57     
  
تعداد بازدید :  18

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: