ضدعفونی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، طی هفته دوم سال ۱۳۹۹ ضد عفونی محیط بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که محل پذیرش بیماران  مبتلا به کرونا هستند، نیز توسط گروه داوطلب "ستاد یادمان ایثار"صورت گرفت. به همین جهت  طی روز های شنبه ۹ فروردین تا جمعه ۱۵ فروردین در چند نوبت، بیمارستان های امام خمینی، امیراعلم ، سینا و ضیاییان ضدعفونی شدند. توضیح اینکه مقرر شده این کار جهادی برای تمامی ۶ بیمارستان دانشگاه که در این زمینه فعالیت دارند، ادامه یابد تا به مدد الهی  و با کمک هم بتوانیم کرونا را شکست دهیم.
خبر: الهام الهی
   1399/1/16 12:38     
  
تعداد بازدید :  126