اجرای طرح غربالگری ویروس covid 19 در دفتر معاونت فرهنگی
 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، با همکاری ومیزبانی این معاونت و جمعی از همکاران مرکز بهداشت جنوب تهران به همراه داوطلبان سلامت از بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرح غربالگری ویروس covid 19 در حال اجرا می باشد. قراراست این طرح جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران را در مناطق 10 ، 11 ، 16 ، 17 و 19  طی روزهای 12، 13 و 14 فروردین از ساعت 8 صبح تا 22 شب بصورت مستمر پایش نماید و افرادی که غربالگری آنها مثبت می شود به مراکز 18 ساعته فعال در حوزه مرکز بهداشت جنوب ارجاع داده شوند.

   1399/1/13 13:13     
  
تعداد بازدید :  104