برگزاری جلسه بیمارستان عاری از دخانیات با حضور معاون اجتماعی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، جلسه باموضوع بیمارستان عاری از دخانیات با حضور دکتررستمیان معاون فرهنگی دانشگاه، دکتر برکتی مدیر مولفه های اجتماعی موثر برسلامت، دکتر بخشی رییس بیمارستان ولی عصر، و جمعی از مدیران و کارشناسان در در سالن شورا بیمارستان ولی عصر برگزار شد.
در ابتدا دکتررستمیان در خصوص اهمیت کار بر روی دخانیات و سیگار صحبت کرد و اهمیت داشتن بیمارستان عاری از دخانیات را برای داشتن شهرعاری از دخانیات مطرح کرد و به 7 گام اجرایی  داشتن محیط های عاری از دخانیات سازمان بهداشت جهانی اشاره کرد که شامل: تاسیس کمیته و گروه کاری، تعیین مصوبه های سیاستگذاری همراه با زمانبندی اجرایی، برقراری ارتباطات درون و برون سازمانی، تهیه برنامه های ترک سیگار برای بیماران و کارکنان و سایر افراد جامعه، آموزش پرسنل و تعبیه سیستم های حمایتی، پیاده سازی و اجرای پروژه و گرفتن بازخورد برای آن، می باشد.
در ادامه صدر از جمعیت مبارزه با دخانیات، خلاصه ای از آنچه تا کنون در خصوص پیگیری ثبت بیمارستان عاری از دخانیات در سنجه های اعتبار سنجی بیمارستانها از معاونت درمان وزارت بهداشت صورت گرفته را مطرح نمود و مطالبی در خصوص پروتکل اجرا شده در بیمارستان کسری و پوسترهای اطلاع رسانی آن بیان کرد.
سپس دکتر ابطحی افزود: بهترست بخش ها، پیامهای بهداشتی مختص به خود در خصوص عوارض سیگار برای آن بیماری خاص داشته باشند وی افزود: درمانگاه ریه بیمارستان امام می تواند بعد اتمام کار در روزهای شنبه و سه شنبه به عنوان کلینیک ترک دخانیات، بیماران ارجاعی واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران را ویزیت نمایند.
در ادامه دکتر برکتی در خصوص تغییرات بیمارستانها در دنیا به سمت بیمارستان های ارتقا سلامت دهنده اشاره کرد که در حال حاضر بحث بیمارستان ارتقا سلامت دهنده در یک بخش از بیمارستان امام خمینی و بیمارستان ضیاییان در حال انجام است و اقای رضایی نیز ضمن تاکید برنیاز افراد سیگاری به حمایت خانواده و جامعه اعلام آمادگی بیمارستان را در این خصوص اعلام کرد.
دکتر علی بخشی ریاست بیمارستان نیز با تاکید بر تقدم پیشگیری در مقوله دخانیات خواستار لحاظ شدن طرح بیمارستان عاری از دخانیات در اعتبار سنجی شد تا بدین وسیله، اینکار امتیازی برای بیمارستان ولی عصر محسوب شود.
در پایان مقرر شد که جلسات با حضور افراد اجرایی تیم بطور مدام برای به ثمر رسیدن نتیجه مطلوب بیمارستان عاری از دخانیات برگزار شود. 
خبر: الهی
   1398/3/27 21:14     
  
تعداد بازدید :  138