برگزیدگان مسابقه فرهنگی در راهپیمایی روز قدس
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی، در این مسابقه که 250 نفر از افراد حاضر در راهپیمایی روز قدس با حضور در غرفه دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن استفاده از خدمات بهداشتی ، در مسابقه فرهنگی نیز شرکت کردند که از میان شرکت کنندگان افراد زیر به قید قرعه برنده شناخته شدند.
آقایان : دانیال میرزاخانی -  سید علی حسنی -  مهدی خرمی
خانم ها : محبوبه فتوت بزرگی  -  زهرا کریمی پنجکی -  الهام احیاء
این افراد می توانند جهت دریافت جایزه با در دست داشتن کارت ملی از تاریخ 1/4/98 تا 10/4/98 به معاونت فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.
آدرس : خیابان انقلاب - خیابان قدس - ابتدای خیابان ایتالیا ساختمان شفا طبقه سوم معاونت فرهنگی 
   1398/3/22 08:47     
  
تعداد بازدید :  178

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: