برگزاری هشتمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، هشتمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه، سه شنبه 8 اسفند ماه96 در محل این معاونت برگزار شد.
در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیئت علمی، متقاضی ارتقاء به مرتبه دانشیاری و استادی از دانشکده‌های پزشکی ، بهداشت ، پرستاری و مامایی و معاونت تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت.
 
پس از بحث و بررسی مستندات ارائه شده در پرونده‌ها و تبادل‌نظر،  افراد ذیل جهت ارتقاء به مرتبه استادی و دانشیاری به هیئت ممیزه دانشگاه معرفی شدند:

دانشیاری : دکتر مهدی محمد نژاد، دکتر امیر حسین محوی ، دکتر هومن شهسواری
استادی: دکتر سید حمیداله غفاری

در ادامه، درباره درخواست برگزاری کارگاه های فرهنگی از سوی مراکز تابعه ی دانشگاه، همچون بیمارستانها  و دانشکده های تحت پوشش، بحث و تبادل نظرانجام شد و مجوز برگزاری این کارگاه ها صادر شد.
 


   1396/12/12 13:44     
  
تعداد بازدید :  317