برگزاری جلسه‌ی تکامل اطفال با حضور استاد ملک افضلی، مشاور عالی معاون اجتماعی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه بررسی و اجرای  طرح توسعه همه‌جانبه دوران کودکی ECD (Early Childhood Development ) سه‌شنبه30 آبان ماه 96 با حضور استاد دکتر ملک افضلی مشاور عالی معاون اجتماعی فرهنگی وزارت بهداشت، معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه ، معاون بهداشت، معاونت درمان و مراکز تحقیقاتی در سالن شورای معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد .
در این جلسه گزارش فعالیت‌های انجام‌شده توسط خانم دکتر ناصری در خصوص فعالیت در حوزه تکامل کودکان در معاونت بهداشت ارائه گردید. که در این زمینه بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت .
و عنوان گردید که راه‌اندازی و پیگیری  شروع فعالیت تکامل کودکان در بیمارستان مرکز طبی کودکان از 11 آذرماه 96 با سه قدم در حال انجام است :
1-مرکز تماس (contact center  ) 
2- مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM)
 3- تلفن گویا ( IVR )
سپس استاد دکتر ملک افضلی تأکید کرد که  برای شروع کار تکامل اطفال ECD  بایستی به 7 نکته توجه ویژه داشت :
1-پوشش کامل کودکان ، کاری کنیم که هیچ بچه‌ای از این طرح جا نماند .
2- مکانیزمی را تعریف کنیم که استمرار داشته باشد .
3- خانواده ،علی الخصوص مادر بایستی آموزش ببیند.
4-در مواقع لزوم کودک به متخصص ارجاع داده شود.
5- ارزشیابی گروه‌های ایجادشده که بایستی کنترل شوند.
6-ضمن ارائه این طرح و سرویس‌دهی ، معاونت اجتماعی فرهنگی بایستی در جامعه این طرح را گسترده کند.
7- بعد از پایان طرح، بایستی اتصال به خدمات بعدی برای کودکان صورت گیرد.
در پایان به پیشنهاد دکتر رستمیان ، موضوع ایجاد کارت سلامت برای همه سنین افراد جامعه مورد بحث و تبادل‌ نظر صورت گرفت.
 
خبر: اسلامی نیا

   1396/9/4 10:16     
  
تعداد بازدید :  329