اولین جلسه کمیته انطباق پزشکی
برگزاری اولین جلسه کمیته انطباق پزشکی در معاونت فرهنگی در سال 95
کمیته انطباق پزشکی با موازین شرع روز چهارشنبه  مورخ 15 اردیبهشت 95 در دفتر معاونت فرهنگی با شرکت حجت الاسلام دکتر عیسی زاده رییس دفتر نهاد،دکتر پرویز معاون فرهنگی،دکتر یونسیان معاون تحقیقات و فن آوری، دکتر مصطفی محقق معاون دانشجوئی، مهندس موسوی از معاونت توسعه،دکتر کاظم رهنما معاون اجرائی بهداشت،دکتر هویدا معاون نظام پزشکی،دکترباقرزاده مدیرفرهنگی،دکترحسینی سده از معاونت بین الملل، دکتر قاسم حسینی مدیر حقوقی خانم وسکویی مدیر پرستاری،خانم بیات ریزی از دفتر امورزنان  و کارشناسان اوجاقلو وایرجی تشکیل جلسه داد.
  در این جلسه راجع به چگونگی فعالیت این کمیته و گستره اجرائی آن بحث و تبادل نظر شد. همچنین گزارشی از وضع موجود در واحدهای تابعه باستحضار شرکت کننده گان رسید و پیشنهاداتی ارائه گردید. مقرر شد تا با محوریت معاونت درمان و با همکاری با نماینده معاونت فرهنگی بطور جدی مسایل و مشکلات فعلا در حوزه واحدهای دانشگاه پیگیری شود. همچنین در جلسه آتی پیشنهادات اعضاء در رابطه با آموزش موازین وشاخص ها ارائه می گردد.


گزارش:ایرجی
عکس: سید حسین میری


   1395/2/19 09:43     
  
تعداد بازدید :  292