بیمارستان ضیائیان بیمارستان‌ منتخب کشوری در برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ
بیمارستان ضیائیان بیمارستان‌ منتخب کشوری در برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ
به گزارش روابط عمومی بیمارستان ضیائیان، در نخستین همایش تقدیر از مجریان برتر برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که با حضور سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ 27 مهر، 94 برگزار شد، بیمارستان ضیائیان یکی از 33 بیمارستان منتخب کشوری در برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ شناهته شد و تندیس ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ را دریافت کرد./


   1394/7/29 10:19     
  
تعداد بازدید :  360

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: