روز جهانی استاندارد
تشکیلات سازمان ملی استاندارد ایران همزمان با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 خورشیدی شکل گرفت و تا سال 1311 به نام اداره " اوزان و مقادیر" در وزارت فلاحت، تجارت و فواید عامه فعالیت داشت.
در سال های 1311 تا 1331 به نام اداره " اوزان و مقیاس ها" تحت پوشش اداره کل تجارت به فعالیت خود ادامه داد و در سال های 1331 تا 1339 در وزارت اقتصاد ملی مستقر بود.
با تصویب قانون در سال 1339 مؤسسه استاندارد ایران تأسیس شد و کار خود را در چارچوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز کرد و در همان سال به عضویت سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در آمد. در سال 1344 آزمایشگاه های واقع در شهر صنعتی کرج (محلی فعلی) به مؤسسه ملحق و نام آن به " مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران" تغییر یافت. در سال 1349 قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شمال 17 ماده و 2 تبصره از تصویب مجلسین وقت گذشت.
در سال های 1353 تا 1371 جایگاه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زیرمجموعه وزارت صنایع قرار داشت و از سال 1371 با تصویب قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مجلس شورای اسلامی، مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل شد.
طبق تصویب نامه یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 24/7/1390 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر نام داد و زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گرفت.
سازمان ملی استاندارد ایران، تدوین‌کننده قوانین و قواعد مرتبط با استاندارد و اجراکننده و نظارت‌کننده بر آن‌ ها می‌باشد. 
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تنها سازمان ایرانی است که بر اساس قانون می تواند استاندارد رسمی فرآورده ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد، اجباری اعلام کند. وظایف و هدف های مؤسسه عبارت است از: تعیین، تدوین و نشر استاندارد ملی، انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی، کمک به بهبود روش های تولید و افزایش کارآیی صنایع در جهت خودکفایی کشور، کنترل کیفی کالاهای صادراتیِ مشمول استانداردهای اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم آوردن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی، آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم.
این مؤسسه از اعضای سازمان بین المللی استاندارد است. از این رو، در اجرای وظایف خود، هم از آخرین پیشرفت های علمی و فنی و صنعتی جهان بهره می برد و هم به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور توجه می کند.
 
منابع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه، ویکی پدیا، isiri.gov.ir
گردآوري و تنظيم : قدس

   1400/7/22 13:04     
  
تعداد بازدید :  15

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: