جلسه شورای تخصصی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
این جلسه که با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد براجرایی شدن برنامه های مهم فرهنگی که از سال گذشته از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه در نظر گرفته‌ شده است که عبارت‌اند از تقویت شورای فرهنگی واحدها وتقویت هیئت‌امنای مساجد واحدهای ذی‌ربط دانشگاه تاکید شد . پیرو شعار سال و توجه به منویات مقام معظم رهبری در مورد رونق تولید مقرر شد کارگروهی در دانشگاه جهت فرهنگ سازی و توجه به این امر تشکیل شود. همچنین برنامه‌ریزی فرهنگی برای دانشجویان بالینی در محیط‌های بیمارستانی در دستور جلسه بعدی شورای فرهنگی قرار گیرد.
در ادامه دکتر موسوی رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه گزارشی از فعالیت های این ستاد ارائه نمود و مقرر شد برای بهبود برنامه های عملیاتی ستاد امر به معروف دانشگاه از طریق ارائه مستندات برنامه های آموزشی که در مرکز قرآن و عترت انجام شده ، نمایشگاه عفاف و حجاب ، از برنامه های آموزشی کمیته انظباطی دانشجویان ، برنامه های دفتر تعهد حرفه ای ، آموزش ماده یک ارتقاء اعضاء هیئت علمی ، برنامه های ستاد صیانت از حقوق شهروندی و کمیته سلامت اداری دانشگاه استفاده و استناد شود. و مقرر شد جلسات آن شورا بطور منظم هر سه ماه یکبار انجام شود.
با توجه به برنامه عملیاتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معرفی رابط امر به معروف از طرف تمامی واحدهای دانشگاه از دیگر تصمیمات این جلسه بود.


   1398/3/7 08:56     
  
تعداد بازدید :  92