برگزاری جلسه ستاد هم اندیشی آسیب های اجتماعی(اعتیاد)

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلسه هم اندیشی اعتیاد شنبه  8  اردیبهشت  ماه 97 در محل دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد .
این جلسه با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی، دکتر برکتی مدیرمولفه های مؤثر بر  سلامت ، دکتر نوروزی روانپزشک مرکز ملی تحقیقات اعتیاد، دکتر جاهدی کارشناس مسئول واحدMMT معاونت درمان، دکتر رامهرمزی کارشناس مسئول امور دارویی معاونت غذا و دارو ، خانم موسوی کارشناس مسئول پیشگیری وکاهش آسیب معاونت بهداشت و جمعی از کارشناسان معاونت اجتماعی  برگزار شد.
هدف از برگزاری این جلسه که  جهت هم اندیشی برنامه های اجرایی و عملی کاهش اعتیاد در سطح جامعه برقرار گردید،
 دکتر رستمیان در ابتدا  گفت،  همکاری بین بخشی دانشگاه های علوم پزشکی  برای کاهش معضلات اعتیاد و حضور معاونین اجتماعی هر دانشگاه در جلسات استانداری و ارائه گزارش عملکرد برنامه های دانشگاه در شیوع اعتیاد و توانمند کردن افراد جامعه و پیشگیری آسیب های اجتماعی ، ما را بر این داشت در دانشگاه علوم پزشکی تهران ستاد کمیته علمی و اجرایی ایجاد کنیم  و خروجی این جلسات مستمر دانشگاه را برای ارائه به مجموعه استانداری جمع بندی کنیم . کارهای بسیاری در بستر اعتیاد در حال انجام است و موظف هستیم وضعیت موجود را بررسی کنیم و آمار دقیق و ستادی برای جلسه بعدی تدوین گردد.
در ادامه دکترنوروزی افزود، وزارت بهداشت در سال 1376 ساختار اعتیاد را ایجاد کرده و قانون،  درمان افراد آسیب دیده اجتماع را مجاز دانست.
 زمانیکه بهزیستی از وزارت بهداشت جدا شد ساختار ایجاد شده  در بهزیستی استقرار یافت  و اکنون باید برای دانشگاه علوم پزشکی تهران ساختار رسمی ایجاد کنیم و کارشناسان مرتبط و زیرشاخه ها را شکل دهیم . مجموعه اطلاعات گردآوری شده دانشگاه علوم پزشکی تهران و مداخلات حوزه سلامت در راهبردهای پیشگیری اولیه و درمان وجود دارد و با رویکردهای اجتماعی محور برای ترکیب هم افزایی و بسیج منابع اجتماعی که از اولویت های اولیه برنامه هم اندیشی برای اجرای شاخص های موجود است می توان بهره برد.
دکتر رامهرمزی کارشناس مسئول امور دارویی معاونت غذا و دارو هم اشاره کرد: نظارت و پیشگیری کارشناسان معاونت غذا و دارو  در عطاری های سطح شهرکمک بسیاری در کنترل توزیع انواع مواد مخدر داشته است. داروخانه ها هم بدون نسخه و مجوز حق دادن داروهای خاص مورد نظر  را ندارند و مورد بازرسی و نظارت  معاونت غذا و دارو می باشند. در مرکز معاونت غذا و دارو متادون به کلینک های دارای مجوز ترک اعتیاد داده می شود که خود نیز کمک بزرگی در کاهش استفاده از سرنگ های آلوده و ایجاد بیماری های پرخطر داشته است .
دکتر برکتی مدیرمولفه های موثر بر سلامت در پایان گفت : با توجه به سیاست های ایجاد معاونت اجتماعی فرهنگی در بدنه دانشگاه به نظر می رسد د رراستای توانمندسازی افراد جهت کاهش آسیب های اجتماعی و سطوح پیشگیری بایستی اقدام نمود و هدف گذاری در جمعیت خاص مثل دانشجویان را مدنظر قرار داد.

گزارش: اسلامی نیا
 

   1397/2/10 12:34     
  
تعداد بازدید :  284