آیین دوستیابی در کلام امام علی (ع)

حکمت های 11 تا 15 کتاب نهج البلاغه حاوی مطالب اخلاقی اجتماعی تر بیتی و سیاسی هستند.

حکمت 11:
اگر بر دشمنت دست یافتی بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرلر بده

حکمت 12:
ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان باشد و از او ناتوان تر کسی است که دوستان خود را از دست بدهد.

حکمت 13:
چون نشانه های حکمت الهی آشکار شد، با ناسپاسی حکمت ها را از خود دور نسازید.

حکمت 14:
کسی را که نزدیکانش واگذارند بیگانه او را پذیرا می گردد.

حکمت 15:
هر فریب خورده ای را نمی توان سرزنش کرد.

   1396/4/7 11:18     
  
تعداد بازدید :  313

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: