انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات:
ثریا نجاتی:
با سلام و احترام اینجانب متقاضی جهت تشکیل انمن حمایت از زنان سالمند،پروانه فعالیت تشکلهای مردم نهاد با مشارکت اشخاص حقیقی،با پنج نفر از اعضا هیئت دانشگاه ها می باشم
دوشنبه 14 آبان 1397
+
0
-
0
ارسال