• ساخت جهانی سالم‌تر و عادلانه‌تر پر واضح است که، دنیای ما جهانی نابرابر است وگواه این سخنم همین بس که بیماری کووید- ۱۹ نشان داده است که برخی افراد نسبت به دیگران دسترسی بهتری به زندگی سالم‌تر و خدمات بهداشتی بهتر دارند و این به علت مکان تولد، رشد و زندگی آنان است. مشاهده ادامه
«« « 116/ » »»

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: