• شهدای سپهبد سپهبد شهید «محمدولی قرنی» شخصیتی بود که نه تنها در تثبیت موقعیت ارتش در نظام جمهوری اسلامی نقش اثرگذار داشت. مشاهده ادامه
«« « 116/ » »»

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: