• مسابقۀ کتابخوانی "تفسیر سورۀ حمد" معاونت فرهنگی دانشگاه در نظر دارد به مناسبت ماه پر برکت رمضان، مسابقۀ کتابخوانی "تفسیر سورۀ حمد" را، ویژه اعضاء محترم هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار نماید. مشاهده ادامه
«« « 17/ » »»

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران: