• روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه‌، هرچند عنوان کلی است‌؛ اما این عنوان کلی در‌بردارنده ی اهداف و برنامه‌های جزئی‌تری است که کشورها و نهادهای علمی باید تلاش کنند تا به آن دست یابند. مشاهده ادامه
«« « 85/ » »»

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: