اطلاعیه ثبت نام کارگاه عبودیت و اثرات آن در سلامت
اطلاعیه ثبت نام کارگاه عبودیت و اثرات آن در سلامت و کامروایی های اجتماعی ، خانوادگی و شغلی
اطلاعیه برگزاری کارگاه عبودیت و اثرات آن در سلامت و کامروایی های اجتماعی،خانوادگی و شغلی

دانشکده فناوری های نوین پزشکی کارگاه عبودیت و اثرات آن در سلامت و کامروایی های اجتماعی ، خانوادگی و شغلی با مجوز و امتیاز معاونت فرهنگی  ویژه ی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه برگزار می کند.علاقمندان می توانند جهت پبت نام در این دوره از کارگا ها  به آدرس:خیابان قدس  خیابان ایتالیا  پلاک 88 -دانشکده فناوری های نوین پزشکی مراجعه و یا با تلفن 88991118 تماس بگیرند

مدرس : استاد محمود متوسل آرانی
ساعت تاریخ روز ساعت تاریخ روز
16-15 24/4/94 چهارشنبه 16-15 19/1/94 چهارشنبه
16-15 7/5/94 چهارشنبه 16-15 2/2/94 چهارشنبه
16-15 21/5/94 چهارشنبه 16-15 16/2/94 چهارشنبه
16-15 4/6/94 چهارشنبه 16-15 30/2/94 چهارشنبه
16-15 18/6/94 چهارشنبه 16-15 20/3/94 چهارشنبه
16-15 1/7/94 چهارشنبه 16-15 3/4/94 چهارشنبه
 
آدرس محل برگزاری:خیابان قدس خیابان ایتالیا پلاک 88 -دانشکده فناوری های نوین پزشکی
   1394/1/30 09:16     
  
تعداد بازدید :  320

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: