اطلاعیه مهم کارگاه های سه ماهه زمستان 93
اطلاعیه مهم کارگاه های سه ماهه زمستان 93
قابل توجه اعضا هیئت علمی داننشگاه علوم پزشکی تهران
 
 با توجه به تعداد زیاد شرکت کنندگان در کارگاه های 3 ماهه زمستان 93 و حجم بالای گواهی های این دوره از کارگاه ها
با احترام به اطلاع اعضامحترم هیئت علمی دانشگاه می رساند  ،
صدور و ارسال گواهی های این دوره ازکارگاه ها فروردین و اردیبهشت 94 انجام خواهد گرفت.
   1393/12/23 13:06     
  
تعداد بازدید :  342

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: