کارگاه تاریخ معاصر ایران برگزار شد
کارگاه تاریخ معاصر ایران برگزار شد
كارگاه تاريخ معاصر ايران برگزار شد 

به گزارش معاونت فرهنگي دانشگاه، چهارشنبه 6 اسفند كارگاه ويژه هيئت‌علمي دانشگاه با سرفصل علل عقب‌ماندگي ايران و رويكرد تحليلي به تاريخ معاصر در محل ستاد مركزي دانشگاه، سالن شورا و از ساعت 13 الي 15 برگزار شد.
دكتر موسي حقاني كه از افراد مطرح در حوزه تاريخ معاصر ايران است، با بررسي انديشه برتر و انديشه تعالي علل عقب‌ماندگي ايران را مورد تحليل مستند و علمي قرارداد، وي كه جزو اساتيد برتر شناخته‌شده دانشگاهي است، مقالات و كتب متعددي در حوزه تاريخ ارائه كرده است كه «تاريخ تحولات سياسي ايران»، «تاريخ فراماسونري در ايران»، «خاندان پهلوي به روايت اسناد» از نمونه‌هاي بارز اين آثار هستند.
معاون پژوهشي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران با ارائه دوره‌هاي مختلف خدمت و خيانت پهلوي، جريان شناسي نيروهاي مؤثر در تاريخ معاصر، ايران در عصر پهلوي و... نقش مهمي در به تصوير كشيدن تاريخ معاصر در رسانه‌هاي مختلف شنيداري و ديداري جامعه و ثبت اين مقوله ايفا كرده است  و در اين كارگاه بر عدم وفاداري شرق و غرب و وجود ادله مستند در راس امور خارجه شرق و غرب مؤيد اين سخن اشاره كرد.
معاونت فرهنگي دانشگاه، كارگاه‌هاي ويژه اعضاي هيئت‌علمي را با حضور اساتيد منتخب كشوري برگزار مي‌كند كه سابقه حضور در محيط‌هاي مختلف دانشگاه و حوزه را داشته و در زمره فرهيختگان شهره در صداوسيما و ديگر رسانه‌ها هستند، سرفصل اين كارگاه‌ها با تنوع خاصي تدوين‌شده و امكان بهره‌مندي سلايق متفاوت را ايجاد مي‌كند. اين كارگاه‌ها به‌زودي براي تمامي اعضاي خانواده بزرگ دانشگاه برگزار خواهند شد.
روند برگزاري كارگاه‌هاي ويژه اعضاي هيئت‌علمي و ديگر اقشار دانشگاه به ترتيبي اتخاذشده است كه در آينده‌اي نزديك به برگزاري كرسي‌هاي آزادانديشي مي‌انجامد.
   1393/12/13 10:07     
  
تعداد بازدید :  260