کارگاه سلامت معنوی توسط معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد
کارگاه سلامت معنوی توسط معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد
کارگاه خودآگاهی و خودآگاهی معنوی برگزار شد

به گزارش معاونت فرهنگي دانشگاه، چهارشنبه 29 بهمن كارگاه سلامت معنوي در محل ستاد مركزي قدس، از ساعت 13:30 تا 15 در سالن شورا برگزار شد. در اين همايش رئيس دانشكده روان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران، با توجه به نشست قبلي با همين عنوان در سه‌ماهه سوم كارگاه‌هاي آموزشي فرهنگي، تشريح سلامت معنوي را ارائه کرد.
دكتر بوالهري كه از پيشگامان ادغام خدمات بهداشت روان در سيستم ارائه خدمات بهداشتي اوليه در كشور است، با استفاده از پتانسيل شركت‌كنندگان كارگاه و ايجاد تبادل‌نظر فعال بين ايشان از تجربه‌اي معنوي ايشان جويا شده، تعريف تجربه معنوي، سير تأثيرگذاري و ابعاد مؤثر آن بر زندگي فردي و اجتماعي را بررسي کرده با توجه به چند جدول روانشناسی که توسط اساتید در محل پر شد ، مهارت‌هاي زندگي و مهارت‌هاي معنوي در زندگي، تعريف معنويت، دين،عرفان، و انسان‌گرايي،  ابعاد وجودي انسان چهاربعدي، بعد اسلامي انسان مسلمان و معنويت اسلامي در زندگي،  انواع مهارت‌هاي معنوي مؤثر بر سلامت و رفتار سالم و روش‌ها و منابع آموزش مهارت‌هاي معنوي را عنوان و به توضيح آن‌ها پرداخت.
دکتر بوالهری ضمن ارائه تعریف ذهن آگاهی، یعنی: توجه کردن هدفمند به تجربه‌های لحظه حاضر همراه با دلسوزی، کنجکاوی، پذیرش و گشودگی نگرش‌های اصلی ذهن آگاهی را دلسوزی( مهربانی با خود، دیگران و تجربه، بدون قضاوت و سرزنش و انتقاد)، کنجکاوی( به‌جای رفتار از روی عادت رفتار و واکنش خودکار نشان دادن به  موقعیت‌ها)، پذیرش(فرایند فعال به رسمیت شناختن تجربه لحظه حاضر و هیجان‌ها بدون وانمود کردن، انکار کردن، جنگیدن یا فرار کردن از احساستان) و گشودگی(تماشا کردن تجربه و به‌ویژه احساسات بدون اجتناب کردن یا سرکوب هیجان‌ها) دانست.
در ادامه وی با تأکید بر اهمیت ذهن آگاهی غلبه بر موانع تمرین کردن ذهن آگاهی را بهترین راهکار بیان و  نمونه‌ای از تمرین ذهن آگاهی را ارائه کرد.
استاد گروه روانشناسی، مرحله بعد ارائه کارگاه را به ذهن آگاهی معنوی اختصاص داد و مقوله‌هایی همچون، ذهن آگاهی معنوی: وقت، تنفس ذهن آگاه با نگرش قدرشناسی و سپاسگزاری در گلستان سعدی، دم را غنیمت دانستن در اشعار خیام، نگرش‌های ذهن آگاهی معنوی، پذیرش، اعتماد، صبر، کنجکاو ماندن، بی کوششی، قدرشناسی، شوخ‌طبعی و سرگرمی، بخشایشگری پرداخت.
در پایان کارگاه کتاب سلامت معنوی تألیف و ترجمه دکتر بهزاد دماری ، متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در موسسه ملی تحقیقات سلامت فعال است به توصیه دکتر بوالهری  و از طرف مؤلف به اساتید بزرگوار هیئت‌علمی اهداء شد.
این کتاب حاصل کنجکاوی مؤلف در حوزه سلامت معنوی است و ازآنجاکه  ترویج اصول پیشگیری و کلیت نگری در درمان بیماران یکی از اصول راهبردی پزشکی اجتماعی و سلامت معنوی به‌عنوان یکی از چهار بعد سلامت (کلیت فرد) مطرح است و شناسایی ارتباط آن با سایر ابعاد سلامت جسمی، روانی و اجتماعی در حال رشد است؛ از طرفی "پیشگیری" پایه پزشکی اجتماعی است و نقش معنویت و دین‌داری در این امر ثابت‌شده است، به اذعان وی حرکتی است در ایجاد جریان این گفتمان و تأثیرگذاری بر سیاست‌های موجود نظام سلامت.
انستيتو روان‌پزشكي تهران از سال ۱۳۷۶ به‌عنوان مركز همكاري‌هاي مشترك سازمان جهاني بهداشت در بهداشت روان تعيين گرديده است و بالاخره در سال ۱۳۸۰ توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت به‌عنوان قطب علمي-آموزشي و پژوهشي روان‌پزشكي و روانشناسي باليني كشور انتخاب‌شده است.
معاونت فرهنگي دانشگاه، كارگاه‌هاي ويژه اعضاي هيئت‌علمي را با حضور اساتيد منتخب كشوري برگزار مي‌كند كه سابقه حضور در محيط‌هاي مختلف دانشگاه و حوزه را داشته و در زمره فرهيختگان شهره در صداوسيما و ديگر رسانه‌ها هستند، سرفصل اين كارگاه‌ها با تنوع خاصي تدوين‌شده و امكان بهره‌مندي سلايق متفاوت را ايجاد مي‌كند. اين كارگاه‌ها به‌زودي براي تمامي اعضاي خانواده بزرگ دانشگاه برگزار خواهند شد.
جدول كارگاه‌هاي باقی‌مانده از برنامه  سه‌ماهه چهارم سال 1393 به شرح ذيل است.

تاريخ معاصر ايران...............................................................6/12 دكتر موسي حقاني
تبيين وظايف شيعه در عصر انتظار/دو كارگاه...........................13/12 دكتر مهدي تلوري

براي ثبت‌نام و اطلاعات بيشتر: 42910302
خبرنگار: رضا رئیسی
عکاس:سید محمدحسین میری


   1393/12/2 14:01     
  
تعداد بازدید :  470