اولین جلسه شورای فرهنگ‌سازمانی دانشگاه برگزار شد
اولین جلسه شورای فرهنگ‌سازمانی دانشگاه برگزار شد
اولين جلسه شوراي فرهنگ‌سازماني دانشگاه برگزار شد


به گزارش معاونت فرهنگي دانشگاه،  اولين جلسه شوراي فرهنگ‌سازماني دانشگاه چهارشنبه 8 بهمن‌ماه در محل معاونت فرهنگي دانشگاه، ساختمان شفا تشكيل شد.
در اولين جلسه شوراي فرهنگي سازماني كه با حضور دكتر محسن پرويز، معاون فرهنگي دانشگاه، حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتر محمود متوسل، دكتر حسين درگاهي، دكتر مجتبي پارسا و آقايان يوسفي نژاد، اميري و فصيحي برگزار شد اولويت‌هاي فراروي تعيين و تدوين مؤلفه‌هاي فرهنگ‌سازماني دانشگاه بررسي شد.
با توجه به رويكرد اين شورا كه تعيين مؤلفه‌هاي فرهنگ‌سازماني دانشگاه و طراحي الگوي آن است، كارشناسان ديني، مديريتي، اخلاق پزشكي و آمار در آن حضورداشته و ديدگاه شورا بر اين مسئله متمركز است كه در مراحل مختلف كار خود از ساير متخصصان مرتبط با حوزه فرهنگ ساماني نيز بهره ببرد.
 وظيفه مشخص اين شورا عبارت است از :
1- تعيين مؤلفه‌هاي فرهنگ‌سازماني دانشگاه علوم پزشكي تهران به‌عنوان يك سازمان اسلامي و ايراني با شرح وظيفه آموزشي ، درماني ، بهداشتي، توليد علم و وظايف اداري (آنچه بايد باشد) از طريق مطالعه اسناد و تجربيات موجود در آموزه‌هاي ديني اسلام ،علم مديريت و علوم حوزه فرهنگي 
2- بررسي فرهنگ‌سازماني موجود در دانشگاه به‌صورت ميداني
3- تعيين مؤلفه‌هاي فرهنگ‌سازماني دانشگاه علوم پزشكي تهران از تلفيق موارد 1 و 2 و تعريف شاخص‌هاي مناسب و كمي سازي آن‌ها و تعيين حد بهينه هر مؤلفه در حوزه‌هاي مختلف دانشگاه
4- طراحي پرسشنامه بررسي مؤلفه‌ها با روايي و پايايي مطلوب 
5- نظرسنجي از كاركنان با پرسشنامه تهيه‌شده و تعيين و طراحي فرهنگ‌سازماني موجود دانشگاه
6- ارائه پيشنهاد‌هايي جهت تعالي فرهنگ‌سازماني دانشگاه

هسته مركزي شورا واقع در معاونت فرهنگي دانشگاه از پيشنهاد‌هاي صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ‌سازماني استقبال مي‌كند.
تماس: 42910312

خبرنگار:رضا رئيسي
عكاس: ح.باقری
   1393/11/11 11:32     
  
تعداد بازدید :  444

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: