دهمین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی برگزار شد
دهمین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی برگزار شد
دهمين جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي برگزار شد 

ستاد صيانت از حقوق شهروندي دانشگاه با حضور حجت‌الاسلام والمسليمن متوسل، دكتر پرويز معاون فرهنگي دانشگاه، دكتر صديقي، دكتر باقرزاده، دكتر نوروزي، دكتر سروش و آقايان قهستاني، حسن‌پور، افتخاري، مير غني صومعه يوسف نژاد، اشتياقي و سركار خانم نوغاني در محل معاونت فرهنگي دانشگاه برگزار شد.
در دهمين جلسه از سلسله جلسات ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي كه  29 دي‌ 93 برگزار شد، راهبرد پنجم از اولويت اول برنامه چهارساله فرهنگي دانشگاه  يعني همكاري در گسترش تعهد و رفتار حرفه‌اي بر اساس مباني علمي، ملي و ديني مورد تبادل‌نظر قرار گرفت.
6 اقدام براي راهبرد پنجم از گروه راهبردهاي اولويت اول برنامه چهارساله تعريف‌شده است كه تمامي اقدامات موردبررسي و موشكافي قرار گرفتند. اقدامات مربوط به راهبرد پنجم عبارت‌اند از: گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با تأكيد بر اجراي ضوابط، متناسب‌سازي آن با مقتضيات دانشگاه و مراكز آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آن، ايجاد سازوكار ترويج، اجرا و به‌روزرساني طرح انطباق و بازنگري و كارآمد سازي شاخص‌ها، اجراي دقيق و به‌روزرساني استانداردها و آيين‌نامه‌هاي پوشش و رفتار حرفه‌اي در محيط‌هاي آموزش و درماني، حمايت از پژوهش‌ها و فعاليت‌هاي علمي و كاربردي درزمينهٔ عفاف و حجاب در دانشگاه، تشويق دانشگاهيان فعال داراي نوآوري و ابتكار در جهت ترويج و زمينه‌سازي فرهنگ عفاف و حجاب و بازنگري و بهسازي در طراحي فضاها و بهينه سازي خدمات دانشگاه باهدف كاهش اختلاط غيرضروري پسر و دختر.

در ادامه جلسه و با توجه به نقش هر يك از واحدهاي ستادي و مقتضيات موجود، ضمن تبادل‌نظر مجدد و تصميم‌گيري  پيرامون راهبرد 5، برنامه‌هاي پيشنهادي  و واحدهاي مجري اين راهبرد  تا اقدام 6  مشخص شدند.

خبرنگار:رضا رئيسي
عكاس: سيد محمد حسين ميري
   1393/11/4 15:34     
  
تعداد بازدید :  377