کارگاه جنگ نرم با حضور استاد مطهر نیا، مدیر گروه آینده‌پژوهی برگزار شد
کارگاه جنگ نرم با حضور استاد مطهر نیا، مدیر گروه آینده‌پژوهی برگزار شد
كارگاه جنگ نرم با حضور استاد مطهر نيا، مدير گروه آينده‌پژوهي برگزار شد 

به گزارش معاونت فرهنگي، چهارشنبه 17 دي‌ماه كارگاه ويژه اعضاي هيئت‌علمي، با حضور حداكثري اساتيد دانشگاه در محل ستاد مركزي قدس سالن شورا، از ساعت 14 الي 16 برگزار شد.
رئيس پژوهشكده علوم اجتماعي و انقلاب كه سابقه مديريت گروه سياسي شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران و كارشناس-مجري برنامه‌هاي سياسي در شبكه‌هاي مختلف صداوسيما را داراست، مفهوم لغزان و سيال  ادبيات سياسي امنيتي و نظامي جامعه‌ي امروز ما  يعني مفهوم تركيبي جنگ نرم را  با ورود به هويت شناسي و جايگاه شناسي جنگ نرم در گستره‌ي مباني و اصول حاكم بر آن تشريح كرد.
وي با پرداختن به اينكه قدرت چيست، قدرت سخت و نرم كدم‌اند به منابع قدرت اشاره كرد و با ارائه مصاديق نزديك به ذهن و قابل قياس باهم تفاوت‌هاي قدرت نرم و سخت را بررسي كرده قدرت سخت را هر آن قدرتي دانست كه برگرفته از دو ت تشويق و تنبيه باشد و بعدازآن قدرت نرم را هر آن قدرتي دانست كه برگرفته از اقناع و جذابيت باشد.
بنا بر اظهار عضو هيئت‌علمي و مدير گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد و مدير گروه آينده‌پژوهي در پژوهشكده مطالعات راهبردي و امنيت ملي دانشگاه عالي دفاع ملي، قدرت كشورها را مي‌توان در سه سطح دسته‌بندي كرد، منابع يا قابليت‌ها يا امكانات موجود، چگونگي و نحوه‌ي انتقال و مديريت منابع و قابليت‌ها از طريق فرايندهاي ملي، نتايج اعمال قدرت يا وضعيت غالب در شرايط خاص.
استاد مطهر نيا  كه كتب، مقالات و فعاليت‌هاي علمي-پژوهشي متعدد  در حوزه‌هاي سياست، آينده‌پژوهي، روابط بين‌الملل و رسانه دارد، گفت: فراموش نكنيم بيشتر مردمان قدرت را تنها در چارچوب واژه‌هاي محدودي چون دستور و اجبار موردتوجه قرارمي دهند. رابرت دال معتقد است :اين نوع قدرت را زماني تجربه مي‌كنيد كه مي‌توانيد ديگران را مجبور به انجام كارهايي كنيد كه خود آن‌ها تمايلي به انجام آن ندارند.
اين در حالي است كه جوزف ناي معتقد است :هنگامي‌كه قدرت را در ارتباط با ديگران مي‌سنجيم ابتدا بايد سليقه‌ها و اولويت‌هاي آن‌ها را بدانيم در غير اين صورت ممكن است مثل خروسي كه فكر مي‌كند آواز او باعث طلوع خورشيد مي‌شود در مورد قدرتمان دچار اشتباه شويم.
اين در حالي است كه اگر از ترجيحات و اولويت‌هاي ديگران باخبر باشيم مي‌توانيم از طريق تأثيرگذاري در رفتار ديگران به نتايج دلخواه خود برسيم.ناي مي‌گويد:"قدرت نرم توانايي دست‌يابي به آنچه در پي آن هستيد از طريق "ايجاد جذابيت" و نه "تهديد و اجبار"معنا مي‌شود.بنابراين معناي ساده قدرت نرم توانايي در دست‌يابي به آنچه در پي آن هستيد، است.
او معتقد است از سه طريق مي‌توان به خواسته‌هاي خود دست‌يافت :
-    تــــهــــــــــــــــــديد
-    پـــــــرداخت هزينه
-    ايجاد جـــذابــــيـــت
ناي بنا به تعبيري تاثيرافزايي قدرت نرم را در گرو "رابطه ارجاعي"قادر با قدرت مي‌داند و مي‌نويسد:
"....اگــــر شما اعــتــقـــاد داشتــه باشيـــد كه اهداف من از مشروعيت لازم برخورداراست، من قادر خواهم بود بدون اينكه از تـــهديــد يا مشوقي استفاده كنم شمارا به انجام كار خود ترغيب نمايم.درواقع اين امكان وجود دارد كه بدون داشتن قدرت محسوسي بر ديگران به بسياري از نتايج مورد خواست خود برسيم ."
حضور حداكثري اساتيد و نوع برگزاري كارگاه رضايتمندي بالايي را ايجاد و پرسش و پاسخ حول موضوعات قدرت سخت و نرم و تأثيرات آن در مناسبات ايران و ديگر كشورها باعث شد.
معاونت فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران، كارگاه‌هايي ويژه را براي اساتيد هيئت‌علمي دانشگاه برگزار مي‌كند كه علاوه بر تأمين تنوع در سرفصل‌ها به صورتي هدفمند در ارتقاء فرهنگي فضاي دانشگاه مؤثر خواهند بود. اساتيد مدعو آموزش‌دهنده كارگاه‌ها از ميان نخبگان دانشگاهي كشور و اكثراً از طريق رسانه‌هاي مختلف داخلي و خارجي معرف حضور قشر فرهيخته جامعه هستند.
   1393/10/20 15:59     
  
تعداد بازدید :  305