جلسه داوری بخش قرآنی جشنواره دانشجویی ابن‌سینا برگزار شد
جلسه داوری بخش قرآنی جشنواره دانشجویی ابن‌سینا برگزار شد

جلسه داوري بخش قرآني جشنواره دانشجويي ابن‌سينا برگزار شد 


به گزارش معاونت فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران دومين جلسه كارگروه قرآني بخش قرآن و عترت جشنواره دانشجويي ابن‌سينا، دوشنبه 3 آذر 93 در محل معاونت فرهنگي، ساختمان شفا برگزار شد.
در اين جلسه كه نمايندگان دانشگاهي و كشوري در حوزه قرآن و عترت حضور داشتند، طبق توافقات قبلي در نحوه داوري و برگزاري جشنواره و دريافت مدارك به بررسي موارد مختلف پرداخته شد. 
اعضاي حاضر در اين نشست، دكتر پرويز دبير كارگروه قرآن و عترت جشنواره  ، دكتر باقر زاده مدير امور فرهنگي دانشگاه، حجج‌اسلام موسوي از سازمان اوقاف و امور خيريه كشور، ملك محمدي مسئول مركز قرآن و عترت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و آقايان علي تَن از معاونت قرآني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دكتر اميني عضو هيئت‌علمي دانشگاه و دكتر رضايي مسئول كانون قرآن دانشجوي بودند كه 34 اثر دريافت شده از طريق  دبيرخانه جشنواره را به بحث و تبادل‌نظر گذاشته و دو نفر از دانشجويان برتر را از ميان آثار دريافت شده به عبارت:حفظ  قرآن: 7    ترتيل: 4     مفاهيم: 3    عترت: 4     تحقيق: 3      مقاله: 9       پژوهش: 1      تأليف: 3  براي تقدير به دبيرخانه جشنواره معرفي كردند.
در ادامه اين نشست درباره ايجاد و اجراي طرح جامع قرآني مبتني بر يادگيري، تدبر و انس با قرآن و معارف عاليه قرآن و عترت بحث و تبادل‌نظر و راهكارهاي مختلف ارائه شد. بررسي نهايي راهكارها و رسيدن به تجميع درباره اين طرح به جلسات بعد موكول شد.
اين جلسات هرماه و به مركزيت معاونت فرهنگي دانشگاه برگزار مي‌شود و بررسي جميع فعاليت‌هاي قرآني دانشگاه تاكنون، رفع نقايص و برنامه‌ريزي جامع براي فعاليت‌هاي آينده از اهداف آن است.

خبرنگار:رضا رئيسي
عكاس:سيد محمد حسين ميري

   1393/9/8 09:37     
  
تعداد بازدید :  290