کارگاه آموزشی فرهنگی جنگ نرم با حضور مهندس نوروزی مشاور سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد
کارگاه آموزشی فرهنگی جنگ نرم با حضور مهندس نوروزی مشاور سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد
كارگاه آموزشي فرهنگي جنگ نرم با حضور مهندس نوروزي مشاور سياسي نهاد رهبري در دانشگاه‌ها برگزار شد 

به گزارش معاونت فرهنگي دانشگاه كارگاه آموزشي فرهنگي جنگ نرم ويژه اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه‌ها با حضور حداكثري اساتيد، چهارشنبه 28 آبان در محل ستاد مركزي دانشگاه سالن شورا از ساعت 14 الي 16 برگزار شد.
در اين كارگاه تاريخچه ايدئولوژيك و فلسفي جنگ نرم، اهداف روش‌ها و پيامدهاي جنگ نرم در سده‌هاي اخير و به‌ويژه رويكرد قدرت‌هاي جهاني در دوره‌هاي جديد مورد بررسي قرار گرفت.
كارگاه‌هاي آموزشي فرهنگي معاونت فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران: 
فرهنگ اصلي‌ترين عامل حفظ و تقويت هويت جامعه شناخته مي‌شود. دانشگاه به‌عنوان مكاني كه مجموعۀ سرمايه انساني ارزشمند از نخبگان را در خود جاي داده، در اين هويت، بخشي مهم و به سزايي را داراست. تلاش‌هاي متعددي براي تعالي اين تفكر و ايجاد بستر پرورشي مناسب در محيط دانشگاه علوم پزشكي تهران صورت گرفته است تا محيط چند ظرفيتي كه در آن دانشگاه علاوه بر انتقال علم به جنبه‌هاي ارزشي، تعامل بين فراگيرنده، معلمان و اخلاق توجه كند، ايجاد شود.
در اين زمينه برنامه‌هاي مناسبي در دانشگاه تدارك ديده ‌شده‌اند كه مي‌تواند منشأ اعتلاي فرهنگي باشند كه يكي از آن‌ها كارگاه‌هاي آموزشي فرهنگي ويژه اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه است. اين كارگاه‌ها در قالب دوره‌هاي سه‌ماهه برگزار مي‌شوند و اساتيد هيئت‌علمي دانشگاه‌ها مي‌توانند با ثبت‌نام تلفني در اين كارگاه‌ها حضور پيدا كنند.
   1393/9/2 11:39     
  
تعداد بازدید :  304