جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در محل سالن شورای ریاست برگزار شد
جلسه شورای فرهنگی دانشگاه در محل سالن شورای ریاست برگزار شد
جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه در محل سالن شوراي رياست برگزار شد 

به گزارش معاونت فرهنگي دانشگاه، جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه با حضور اكثريت اعضاء سه‌شنبه 20 آبان در محل ستاد مركزي سالن شوراي رياست، از ساعت 14 تا 16 برگزار شد. با توجه به نشست قبلي اعضاء، در ابتدا مسائل فرهنگي دانشگاه با توجه به محيط و برنامه لازم براي حل معضلات، ازنظر تمامي اعضاء بررسي و موشكافي شد. 
در ادامه اين نشست و قرائت راهبردهاي شش‌گانه مصوب هيئت امناء در برنامه 4 ساله دانشگاه و اقدامات تدوين‌شده براي هر راهبرد، مقرر شد هر راهبرد توسط يكي از مراكز فرهنگي دانشگاه مورد بررسي قرار گيرد و برنامه‌هاي پيشنهادي و واحدهاي مجري براي هر اقدام مشخص، مسائل جمع‌بندي و  نتايج در جلسه بعدي شواري فرهنگي مطرح شوند.
برنامه‌هاي تدوين‌شده براي هر راهبرد براي تائيد نهايي در شوراي فرهنگي دانشگاه مطرح خواهند شد.
مسئول بررسي هر راهبرد به شرح زير تعيين شد:
(راهبرد 1) اعتلا ، عمق‌بخشي و گسترش دادن به معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل‌بيت :گروه معارف اسلامي دانشگاه
(راهبرد 2) تبيين و نهادينه كردن فرهنگ اقامه نماز و نيايش: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
(راهبرد 3) احياي هويت ايراني اسلامي : معاونت فرهنگي
(راهبرد 4) تقويت روحيه تعهد و رفتار حرفه‌اي: دفتر برنامه‌ريزي و اجراي راهنماي دفتر حرفه‌اي
(راهبرد 5) نهادينه‌سازي فرهنگ عفاف و حجاب ، ساماندهي فضاهاي عمومي دانشگاه و حفظ شئون محيط  علمي دانشگاه :ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان
(راهبرد 6)  ترويج پژوهش‌هاي فرهنگي : معاونت فرهنگي
خبرنگار: رضا رئيسي
عكس: سيد محمد حسين ميري
   1393/8/26 10:16     
  
تعداد بازدید :  386