کارگاه قدرت هوشمند رسانه و تأثیرات منطقه‌ای ویژه هیئت‌علمی برگزار شد
کارگاه قدرت هوشمند رسانه و تأثیرات منطقه‌ای ویژه هیئت‌علمی برگزار شد
كارگاه قدرت هوشمند رسانه و تأثيرات منطقه‌اي ويژه هيئت‌علمي برگزار شد 

 
به گزارش روابط عمومي معاونت فرهنگي دانشگاه، كارگاه قدرت هوشمند رسانه و  تأثيرات منطقه‌اي آن، چهارشنبه 21 آبان در محل ساختمان مركزي ستاد، سالن شورا برگزار شد.
اين كارگاه در دو فاز تحليل مسائل منطقه و قدرت فرا هوشمند رسانه مؤثر بر اين تحولات، با حضور حداكثري اساتيد همراه شد. استاد آقا تقي تحليلگر مسائل خاورميانه و نويسنده مقالات متعدد درباره تحولات  اين منطقه استراتژيك با جزئيات و با ارائه اسناد و مدارك كمتر ارائه‌شده و همچنين واشكافي نوع تعاملات كشورهاي منطقه به بررسي جريانات موجود پرداخت.
تحليل حركات انجام‌شده در سه سال اخير از سوي قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي و نشان‌دار كردن كشورهاي درگير و منتفع از آشوب و بحران در محيط خاورميانه با ارائه تصويري از شخصيت‌هاي مؤثر و نقشه‌هاي مبسوط بر جذابيت اين ارائه افزود.
در فاز دوم كارگاه، استاد داودي كه در شمار نخبگان رسانه و تحليل رسانه كشور است، تأثيرات رسانه و عملكرد آن بر حوزه‌هاي اجتماعي و خانواده را مورد بازبيني قرار داد. وي با بيان مثالي كاذب و ارائه اطلاعات جعلي در فرآيند كارگاه، مسير همراهي شركت‌كنندگان را به ترتيبي هدايت كرد كه با ايجاد واكنش‌ها و تعاملات ايجادشده در بستر اين مثال در پايان حاضرين را از كذب بودن آگاه و نقش رسانه در بهره‌برداري از ارائه اطلاعات درست و نادرست در بستر جامعه را به‌خوبي آشكار كرد.

كارگاه‌هاي آموزشي فرهنگي معاونت فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران: 
فرهنگ اصلي‌ترين عامل حفظ و تقويت هويت جامعه شناخته مي‌شود. دانشگاه به‌عنوان مكاني كه مجموعۀ سرمايه انساني ارزشمند از نخبگان را در خود جاي داده، در اين هويت، بخشي مهم و به سزايي را داراست. تلاش‌هاي متعددي براي تعالي اين تفكر و ايجاد بستر پرورشي مناسب در محيط دانشگاه علوم پزشكي تهران صورت گرفته است تا محيط چند ظرفيتي كه در آن دانشگاه علاوه بر انتقال علم به جنبه‌هاي ارزشي، تعامل بين فراگيرنده، معلمان و اخلاق توجه كند، ايجاد شود.
در اين زمينه برنامه‌هاي مناسبي در دانشگاه تدارك ديده ‌شده‌اند كه مي‌تواند منشأ اعتلاي فرهنگي باشند كه يكي از آن‌ها كارگاه‌هاي آموزشي فرهنگي ويژه اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه است. اين كارگاه‌ها در قالب دوره‌هاي سه‌ماهه برگزار مي‌شوند و اساتيد هيئت‌علمي دانشگاه‌ها مي‌توانند با ثبت‌نام تلفني در اين كارگاه‌ها حضور پيدا كنند.
   1393/8/25 09:02     
  
تعداد بازدید :  338