کارگاه مدیریت پنهان در قالب سینما ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برگزار شد
کارگاه مدیریت پنهان در قالب سینما ویژه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برگزار شد
كارگاه مديريت پنهان در قالب سينما ويژه اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه برگزار شد 

به گزارش معاونت فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران، كارگاه مديريت پنهان (secret management) در قالب سينما چهارشنبه 23 مهر ويژه اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه‌ها در محل ساختمان مركزي دانشگاه، سالن شورا برگزار شد.
 استاد بيات در كارگاه مديريت پنهان صهيونيزم با ارائه نظريات انديشمندان غربي همچون هنري فورد، تنها راه مبارزه و ايستادگي را در مقابل مديريت ظالمانه و جهان‌شمول اين گروه، شناختن ايده آل‌ها و روش كار يهود صهيونيست دانست.
سخنران اين كارگاه كه پژوهش‌هاي فراوان موضوعي در حوزه صهيونيزم را در كارنامه خود دارد، با ارائه مستندات تاريخي، گوشه‌هايي از فيلم‌هاي هاليوودي و ارجاع به كتب منتشرشده دراين‌باره، مديريت پنهان گروهي از يهوديان در ادوار مختلف تاريخي از زمان حضرت يعقوب، عصر ظهور اسلام و شهادت حضرت محمد صلي‌الله عليه و آله تا دوره كنوني را تشريح كرد.
كتب معرفي‌شده از دانشمندان مختلف در حوزه مديريت پنهان و دست‌هاي آلوده گروهي از يهوديان در تاريخ بشري به همراه مستندات ديگر ارائه‌شده از زمان رحلت پيامبر اسلام، نشان‌دهنده عمق برنامه‌ريزي جهان‌شمول اين دسته صهيونيست مسلك بوده، شناخت بهتر از هويت اتاق فكر صهيونيزم و برنامه‌هاي بلندمدت ايشان را مي‌طلبد.
   1393/7/26 14:33     
  
تعداد بازدید :  296