اولین جلسه کمیته علمی کارگروه قرآن و عترت جشنواره ابن سینا برگزار شد
اولین جلسه کمیته علمی کارگروه قرآن و عترت جشنواره ابن سینا برگزار شد
اولين جلسه كميته علمي كارگروه قرآن و عترت جشنواره ابن سينا برگزار شد 

به گزارش معاونت فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران، اولين جلسه كميته علمي كارگروه قرآن و عترت جشنواره ابن سينا، شنبه 19 مهر 93 در محل معاونت فرهنگي دانشگاه برگزار شد.
در اين جلسه كه دكتر باقرزاده مدير امور فرهنگي دانشگاه، حجج اسلام حميد محمدي، دبير شوراي قرآن شوراي عالي انقلاب فرهنگي كشور، موسوي از سازمان اوقاف و امور خيريه كشور، ملك محمدي مسئول مركز قرآن و عترت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و علي تن از معاونت قرآني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دكتر اميني عضو هيئت علمي دانشگاه، دكتر رضايي مسئول كانون قرآن دانشجويي حضور داشتند، ابعاد مختلف بخش قرآني جشنواره مورد بررسي قرار گرفت.
 در ادامه جلسه، مدير فرهنگي دانشگاه، آماري از جامعه هدف و همچنين فعاليت هاي قرآني انجام شده در دانشگاه را ارائه كرد و مقرر شد تا طرح جامع فعاليت هاي قرآني دانشگاه تهيه و تدوين شود.
نحوه داوري بخش قرآني جشنواره موضوعي بود كه در ادامه به تبادل نظر گذاشته شد و اعضاي حاضر به بيان ديدگاه هاي خود در اين زمينه پرداختند.
حجت الاسلام محمدي، دبير شوراي قرآن شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جامعه پزشكي را پيشگام مباحث قرآني در تمامي دانشگاه هاي كشور دانست و استفاده بيشتر از ظرفيت هاي موجود را خواستار شد.


خبرنگار:رضا رئيسي
عكس:سيد محمد حسين ميري
   1393/7/22 11:47     
  
تعداد بازدید :  290