نشست مسئولان فرهنگی بیمارستان‌های دانشگاه در محل معاونت فرهنگی برگزار شد
نشست مسئولان فرهنگی بیمارستان‌های دانشگاه در محل معاونت فرهنگی برگزار شد
نشست مسئولان فرهنگي بيمارستان‌هاي دانشگاه در محل معاونت فرهنگي برگزار شد 

به گزارش معاونت فرهنگي دانشگاه،مسئولان فرهنگي بيمارستان‌ها به‌عنوان دبير شوراي فرهنگي، ناظر و هماهنگ‌كننده همه فعاليت‌هاي فرهنگي بيمارستان، فعاليت مي‌كنند.
نشست مسئولان فرهنگي بيمارستان‌هاي دانشگاه دوشنبه 7 مهرماه 93 در محل اين معاونت برگزار شد.
در اين جلسه كه بعد از ارتقاء جايگاه فعال فرهنگي بيمارستان‌ها از رابط به مسئول فرهنگي تشكيل شد، دكتر باقرزاده، مدير امور فرهنگي دانشگاه با تأكيد بر اينكه كار فرهنگي از اولويت‌هاي دانشگاه است، تعريف كار فرهنگي را فراتر از جريان فرهنگي حال حاضر دانشگاه دانست.
دكتر باقرزاده با اشاره به شرح وظايف مصوب مسئولان فرهنگي دانشگاه، تشكيل شوراي فرهنگي منسجم در هر بيمارستان، ايجاد بانك اطلاعاتي فعالان و علاقه‌مندان فرهنگي مراكز و ارائه گزارش هاي منظم و قالب‌بندي شده بر اساس فرمت‌هاي ارائه‌شده معاونت فرهنگي، اولويت فعاليت‌ها را حركت در مسير چشم‌انداز و برنامه عملياتي چهارساله دانشگاه عنوان كرد.
در ادامه نشست، باقري مسئول سايت معاونت، فعاليت مسئولان فرهنگي و درج اخبار اين فعاليت‌ها در فضاي مجازي را يكي از موارد مهم براي ارتقاء فضاي فرهنگي دانشگاه عنوان و راهكارهايي براي افزايش همكاري‌ها در اين زمينه ارائه كرد.
ارائه گزارش هاي مختلف فرهنگي با عناوين متنوع عملكرد فرهنگي دانشگاه، گزارش‌هاي آماري و ستادهاي كشوري فعال در حوزه فرهنگي موضوع صحبت رئيسي، كارشناس و ارزياب فرهنگي معاونت بود كه تعداد و نوع گزارش‌هاي ارسال‌شده در 3 ماه گذشته براي سازمان‌هاي خارج از دانشگاه علوم پزشكي تهران همانند وزارت كشور و ... را نشان از همت جدي در اجراي سياست‌هاي فرهنگي نظام و البته مستندسازي اين فعاليت‌ها در سازمان‌هاي دولتي بيان كرد.
وي با اشاره به ارتقاء سبك گزارش‌نويسي و ايجاد قالب‌هاي آي تي بنيان در اين معاونت، همكاري بيش‌ازپيش مسئولين فرهنگي را در ارائه گزارش‌هاي منظم خواستار شد. 
مدير فرهنگي دانشگاه در پاسخ به سؤالات مسئولين محترم فرهنگي درباره روش ارائه گزارش‌ها در فضاي دانشگاه، ارائه آمار مبتني بر گزارش واصله از هر مركز را پايه گزارش دهي در معاونت دانست و انتشار اين گزارش‌ها را بر اساس معيارهاي مختلف نوع، تعداد، حضور و ... متناسب با هر فعاليت و مركز در فضاي دانشگاه در قالب‌هاي مختلف آماري و نشان‌دار كردن مراكز متناسب با معيارها و آمارها، از اولويت‌هاي معاونت فرهنگي در ارتقاء فضاي فرهنگي دانشگاه بيان كرد.
ايجاد آمارهاي جديد از سطح اختصاص‌يافته به فضاي فرهنگي، ايجاد چك‌ليست شاخص و معيارهاي فرهنگي براي محيط‌هاي موجود دانشگاه، برگزاري شوراي مسئولان فرهنگي دانشگاه در محل هر بيمارستان به‌صورت گردشي و هرماه يك‌بار، تلاش مسئولين فرهنگي براي برگزاري كارگاه هاي آموزشي مخصوص اساتيد و كارمندان هر مركز با امتياز ارتقاء و ضمن خدمت از مواردي بود كه به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد./گ
   1393/7/8 13:34     
  
تعداد بازدید :  414