دکتر رشیدیان، موضوع پلیجریزم و مکانیسم‌های برخورد را ارائه کرد.
دکتر رشیدیان، موضوع پلیجریزم و مکانیسم‌های برخورد را ارائه کرد.
دكتر رشيديان،  موضوع پليجريزم و مكانيسم‌هاي برخورد را ارائه كرد.
 
به گزارش روابط عمومي معاونت فرهنگي دانشگاه، كارگاه بررسي مسئله تخلف در پژوهش و فعاليت‌هاي دانشگاهي به همت اين معاونت، چهارشنبه 2 مهر در محل ساختمان مركزي دانشگاه سالن شورا، ويژه اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه برگزار شد. در اين كارگاه كه اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه‌هاي ديگر نيز حضور داشتند دكتر رشيديان با ارائه نمونه‌هايي از مدل‌هاي مختلف سرقت علمي در ايران و جهان، انگيزه‌ها، برخوردها و پيامدهاي اين اتفاقات ثبت‌شده، به موضوع تعريف جامع پليجريزم و مكانيسم‌هاي برخورد با اين پديده پرداخت.
وي وجود اين پديده در ايران را معلول عملكرد ناقص سامانه‌هاي دانشگاهي و فشار زياد براي ارائه مقالات و همچنين عدم وجود مكانيسم و يا نقص مكانيسم‌هاي حال حاضر برخورد با اين پديده دانست.
در ادامه برنامه اساتيد به بحث و تبادل‌نظر در اين موضوع پرداختند.
   1393/7/5 10:30     
  
تعداد بازدید :  441