برگزاری کمیته ستاد صیانت و ستاد اقامه نماز با چند مصوبه تشکیل شده است
برگزاری کمیته ستاد صیانت و ستاد اقامه نماز با چند مصوبه تشکیل شده است
برگزاری کمیته ستاد صیانت و ستاد اقامه نماز با چند مصوبه تشکیل شده است

به گزارش معاونت فرهنگی دانشگاه، جلسه ستاد های فرهنگی با محوریت موضوع اقامه نماز و صیانت از حقوق شهروندی 17 شهریور در محل سالن شورای معاوت برگزار شد.
در این جلسه راهکارهای ایجاد فضای بهتر برای حضور پرسنل در نماز جماعت به بحث و تبادل نظر گذشته شد و با اشاره به این نکته که به حمد الهی دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر برگزاری و اقامه نماز جماعت و حضور کارکنان در انجام این فریضه در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد، پیشنهاداتی نیز ارائه شد.
 
حضور پر رنگ مسئولین در نماز جماعت و حضور  ائمه جماعات  در غیر از ساعات نماز در محل واحدها و ارتباط با پرسنل، پخش اذان در واحدها و تمامی طبقات، برگزاری همایشهای مخصوص نماز و نماز جماعت همانند جشن تکلیف برای فرزندان کارکنان سالی یکبار، تشویق دست اندرکاران نماز و نصب لمینت های زیبا با جملاتی در خصوص نماز و بیان اعجاز علمی و طبی نماز و نماز  جماعت از جمله پیشنهادات ارائه شده بود که مورد بررسی قرار گرفتند. 
ستاد های فرهنگی دانشگاه مرکب از 5 ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان، امر به معروف و نهی از منکر، قرآن و عترت، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداری هر ماه یکبار برگزار می شوند.
مصوبات جلسه به شرح زیر می باشد:


1-درمدخل هرواحد فعالیتهای آن واحد اطلاع رسانی شود
 
2-هرکارشناسی که ارباب رجوع دار باید توسط آن ارباب رجوع قابل شناسائی بوده ومسئولیتهای اوقابل رویت باشد
 
3-مدیران واحدهای اجرائی اطلاع رسانی کنند که مراجعه کنندگان در صورتی که با مشکلی روبرو شدندبه اتاق شماره......ویا باتلفن شماره.....تماس حاصل نمایند
 
4-در هر واحدی حسب نیاز یک یا چند نفر مسئول پاسخگویی به مراجعه کنندگان وتلفن ها  باشند واسامی آنها به دفتر رسیدگی به شکایات اعلام شود
 
5-مسئولان واحدها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم چگونگی رفتار همکاران خود را رصد کنندوبه نحو مقتضی بهترینها را تشویق کنند
 
6-همه نیروهای جدید الاستخدام به صورت انفرادی یا جمعی قبل از شروع به کار در کلاس های اخلاق حرفه ای شرکت کنند
 
7- فضای اختصاصی ارباب رجوع در واحدها از راههای ممکن تبدیل به فضایی شودکه ارباب رجوع با مواردی نظیر(معرفی واحد ومعرفی فرایندهاآشنا شده،در زمان حضور خودآموزشهای اخلاقی ورفتاری وآموزشهای بهداشتی نیز ببینند
 
8-میز خدمت در واحدهای پر تردد
ضمنا مقررشدکمیته های چهارگانه ذیل به منظور سیاست گذاری وبرنامه ریزی ودر صورت لزوم اجرائیات صیانت از حقوق شهروندی تصویب شوند:
 
1-    کمیته آسیب شناسی موانع صیانت وبازنگری مقررات وارائه پیشنهادات با عضویت (آقای قهستانی،دکتر فلاح ،دکتررضایی و مهندس سید صومعه)
 
2-    کمیته کشف تخلفات سازمان یافته وروانسازی رابطه کارکنان با ارباب رجوع وارائه پیشنهادات در رابطه با تشویق ورسیدگی به تخلفات با عضویت دکترصدیقی- دکترفلاح- دکترزراعتی - مهندس موسوی - دکترمحقق
 
3-    کمیته بازرسی ونظارت دوره ای وارائه گزارش با عضویت آقای دکتر صدیقی-آقای دکتر رضایی-آقای دکتر فلاح-آقای دکتر باقر زاده
 
 
4-    کمیته فعالیتهای تبلیغی ،الگوپردازی،ترویج فرهنگ ورعایت حقوق شهروندی وتهیه انتشارات لازم و برگزاری همایش ها  با شرکت مدیران وکارکنان با موضوع صیانت از حقوق شهروندی رصد کردن جلسات ماهانه واحدها آموزش کارکنان ومدیران با همکاری  معاونت فرهنگی ونهاد رهبری – حاج آقامتوسل- حاج آقا علی اکبری- آقای بلیغ
 
 
تذکر:کمیته ها می بایست نتیجه مطالعات و برنامه ریزی اجرائی را ماهانه به ستاد صیانت از حریم امنیت وحقوق شهروندی ارائه نمایند تا پس از انجام تشریفات لازم زمینه اجرائی شدن آنها فراهم گردد
 

 خبرنگار:محمو اشتیاقی
عکس: علی موسی زاده
   1393/6/22 12:34     
  
تعداد بازدید :  582

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: