کارگاه مهدویت و آخر الزمان برگزار شد
کارگاه مهدویت و آخر الزمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه، مسئول گروه غرب و مهدویت مرکز تخصصی مهدویت، با اشاره به روش انکار از سوی دشمن علیه مهدویت اظهار داشت: اساسا انکار به این معناست که اصل و ریشه مهدویت را زیر سوال ببریم،

در طول تاریخ غیر مسلمانان اساس مهدویت را منکر شده و غیرشیعیان، مهدویت شیعی را انکار می کنند. امروز نیز وهابیت تمام مهدویت را زیر سوال برده است. همچنین فرقه های اسلامی یا جنبه هایی از مهدویت را مورد انکار قرار می دهند یا به محدودسازی مهدویت می پردازند.

این استاد دانشگاه افزود: در همه ادیان الهی منجی موعود ترسیم شده است و در تمام گروههای اسلامی منجی موعود مهدی نامیده می شود، اما تفسیر وجودی و تاثیر آن بر محیط عالم مورد اختلاف بوده، دشمنان اسلام مخصوصا صهیونیزم با تالیفات متعدد و القائات رسانه ای تاثیری به شدت مخرب بر افکار عمومی گذاشته و بعضا منجی موعود مسلمانان را ضد مسیح معرفی می کنند.

وی با بررسی مسائل مطرح شده در کتب مقدس ادیان الهی یهود و مسیحیت غرض ورزی گروه صهیونیست مسیحی حاکم بر جریان رسانه ای غرب را آشکار و در کتب متعدد چاپ اخیر غرب، نحوه ارائه موضوع آخرالزمان را واشکافی کرد.

حجت الاسلام دهقانی که دارای مقالات متعددی در آموزه های رضوی و مهدویت است، واژه آخرالزمان را از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داده و  تاکید کرد که مجموعه مشخصات آخرالزمان ارائه شده در کتب احادیث اسلامی و کتب دین یهود و مسیحیت باید مورد بررسی دقیق تر قرار بگیرند و ارائه نظرات غیر کارشناسی در این حوزه توسط بعضی افراد غیر کارشناس هر چند با نیت مثبت را مخرب دانست.

سلسله کارگاههای فرهنگی ویژه اعضای عیأت علمی دانشگاه با حضور اساتید منتخب کشوری برگزار می شود و در آینده ای نزدیک برای همه کارکنان اجرا خواهد شد.

   1393/6/18 14:09     
  
تعداد بازدید :  330

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: