دومین جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه در سال 93 برگزار شد
دومین جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه در سال 93 برگزار شد
دومین جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی دانشگاه در سال 93 برگزار شد

به گزارش روابط عمومي معاونت فرهنگي دانشگاه، دومين جلسه ستاد صيانت از حقوق شهروندي دوشنبه 27 مرداد 93 در محل سالن G6  ستاد مركزي برگزار شد.
در اين جلسه دستورالعمل دوازده گانه حقوق شهروندي بررسي شد و نحوه تحقق عالي اجزاي اين منشور به تبادل نظر گذاشته شد.
مواردي همچون برگزاري همايش سالانه، جلسات مديران در سطح معاونتها با حضور اساتيد اخلاق، اهميت ويژه به صندوقهاي دريافت نظرات، تبليغات، تشويق و تكريم واحدهاي موفق در اين خصوص، نصب ميز خدمت در معاونت ها، تشكيل واحدهاي مختلف آسيب شناسي، كشف تخلفات، مطالعه و برنامه ريزي، بازرسي ونظارت، پرهيز از وضع قوانين بيشتر وبهترعملياتي كردن قوانين موجود، بومي سازي كردن قوانين موجود وتطبيق آن با محيط دانشگاه، توجه خاص به قشر پرستار به دليل جمعيت بالا و برخورد مستقيم با ارباب رجوع در محيط درمان از پيشنهادهايي بودند كه در اين جمع ارائه شدند و درباره آنها شور و مشورت صورت گرفت.
در نهايت تصميم ستاد صيانت از حريم شهروندي دانشگاه بر اين شد تا كارگروه و كميته اي جهت بازبيني دستورالعمل حقوق شهروندي و قوانين موجود ايجاد شود و واحدهاي مربوطه جهت انجام اجزاي مختلف به ستاد مربوطه معرفي شوند.


خبرنگار:محمد اشتیاقی
عکاس:سید محمد حسین میری


   1393/5/28 13:13     
  
تعداد بازدید :  307