یادداشت دکتر پرویز معاون فرهنگی دانشگاه به مناسبت درگذشت استاد مسعود
یادداشت دکتر پرویز معاون فرهنگی دانشگاه به مناسبت درگذشت استاد مسعود

یادداشت دکتر پرویز معاون فرهنگی دانشگاه به مناسبت درگذشت استاد مسعود


به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه در پی درگذشت دکتر مسعود استاد برجسته دانشکده پزشکی دکتر پرویز معاون فرهنگی دانشگاه   در پیامی  از آن عالم ارزشمند تقدیر کردند:

متن پیام به شرح ذیل است:

استاد دكتر مسعود درگذشت؛ مسيري را رفت كه همه مان بايد برويم؛ اما سرافرازانه اين  راه سخت را طي كرد و مي توانيم با اطمينان كامل و قاطعانه بگوييم: «هرگز سقوط نكرد و همواره سربلند زيست». دنيا محل امتحان و مسير، پر از موانع و انحراف هاست. چه بسا در لغزشگاه هايي بلغزيم اما خوش به حال آنان كه در بحبوحة سختي ها به خدا توكل مي كنند و با چنگ زدن به ريسمان الهي خود را از سقوط مي رهانند.
دكتر مسعود تلاش مي كرد خوب باشد و دارايي هاي علمي و مادي خود را صرف نيازمندان كند. او محترم زيست و سربلند رفت. خدايش رحمت كند و در جوار اولياي خويش جاي دهد.

   1393/5/27 13:55     
  
تعداد بازدید :  484

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: