نتیجه مسابقات اینترنتی ماه مبارک رمضان
نتیجه مسابقات اینترنتی ماه مبارک رمضان
روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشگاه ضمن تشکر از کلیه شرکت کنندگان در مسابقه ماه مبارک رمضان، اسامی برندگان این مسابقه را که در سایت معاونت فرهنگی شرکت نمودند بدین شرح اعلام می نماید لازم به ذکر است افرادی که نام آنها اعلام شده است جهت دریافت جوایز خود با در دست داشتن کارت شناسایی از تاریخ 1/06/93 الی 10/06/93 به معاونت فرهنگی دانشگاه به نشانی خیابان ایتالیا نبش خیابان قدس ساختمان معاونت بهداشت طبقه سوم مراجعه نمایند.


 
سيده طاهره قريشي 65
ابوالفضل زرقامي 64
ساليا آرامي 64
سميرا فرجي 64
فاطمه رضایی 64
فريده قاسمي 64
محمد حسین رضایی حسن آبادی 64
مريم عبدلي بيدهندي 64
اعظم كاميابي 63
رقيه اردهائي گرگري 63
رقیه ماهری آذر 63
فرشته درخش 63
نهضت گودرزی 63
 
 
   1393/5/25 16:17     
  
تعداد بازدید :  542

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: