سومین همایش مداحان در سال 93 برگزار شد
سومین همایش مداحان در سال 93 برگزار شد
سومین همایش مداحان در سال 93


این جلسه که بین ساعت 10 الی 12 برگزار شد ابتدا با قرائت قران وذکرمصیبت حضرت حمزه سیدالشهداوسپس باتوجه به درپیش بودن ماه ذی القعده وولادت امام رضا (ع )وخواهر کریمه اش حضرت معصومه (س) شروع شد و در ادامه همایش قبلی  ، مداحان با خواندن شعری واحد به سبکهای مختلف پرداختند و جناب آقای دکتر عامری عضوهیات علمی دانشگاه ایران وشاعر اهل بیت ضمن خواندن اشعار خویش توصیه وصحبتهایی با مداحان داشته وسپس جناب آقای علی کبیری مداح وعضو شعرای آئینی برجسته کشور در خصوص سمت وجهت دادن به جریان ایجاد شده درکشور در خصوص شور وسبکهای جدید واینکه بایستی شعرا ومداحان ازاین فرصت برای جذب جوانان به نحواحسنت بهره ببرند صحبتهائی ایراد نمودند ، همچنین کتاب نخل میثم 5 استاد سازگارو نرم افزارنخل میثم1و2و3و4و5 به مداحان اهداشد.
   1393/5/23 10:37     
  
تعداد بازدید :  363