قابل توجه مداحان محترم دانشگاه
قابل توجه مداحان محترم دانشگاه

قابل توجه مداحان محترم دانشگاه

جلسه مداحان اهل بیت (ع) روز چهارشنبه مورخ 22/5/93 ساعت 10 لغایت 12 در ستاد مر کزی دانشگاه طبقه 9 سالن اجلاس برگزار می شود.
   1393/5/20 13:02     
  
تعداد بازدید :  220

انتقادات و پیشنهادات:
ارسال
انتقادات و پیشنهادات: